#RuchPrzybliżaNasDoZdrowia

Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży

ZAREJESTRUJ SIĘ

Ruch przybliża nas do zdrowia

Aktywność fizyczna stanowi podstawę działań prewencyjnych,
zapobiegających wielu schorzeniom. Jej brak jest głównym czynnikiem ryzyka najbardziej rozpowszechnionych chorób współczesnej cywilizacji.

Założenie

Onkoigrzyskom przyświeca cel przełamania stereotypowego myślenia o zbędności lub nawet szkodliwości stosowania wysiłku fizycznego w leczeniu, rehabilitacji i rekreacji osób cierpiących na schorzenia nowotworowe.

Misja

Choroba nie musi uniemożliwiać dzieciom udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Wręcz przeciwnie, warto w procesie leczenia i rehabilitacji wykorzystać ich naturalną potrzebę zabawy poprzez ruch.

Intencja

Onkoigrzyska mają promować aktywność fizyczną w ramach rehabilitacji ruchowej, a także zachęcać do uprawiania sportu w formie rekreacji również w grupie osób obciążonych schorzeniami nowotworowymi.

Weź udział w Onkoigrzyskach!

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego i zgłoś swoje uczestnictwo

ZAREJESTRUJ SIĘ